Cursuri de formare ISO : Participarea sporita la standardizarea internationala (TS 2)

Descriere
Acest curs ofera o introducere utila la standardizarea internationala; el a fost conceput pentru a ajuta delegatii numiti de organismele membre ISO si de membrii corespondenti ISO. In acest fel sunt ajutate organismele nationale de standardizare sa profite pe deplin de apartenenta lor la ISO, crescand participarea lor activa la ISO TCs, SCs si WGs.
Cursul ofera o trecere in revista a structurii ISO si a celor mai importante probleme legate de politicile ISO. El mai acopera si diversii pasi ai procesului de dezvoltare de standarde internationale si rolul relevant al membrilor ISO, al membrilor comitetelor si ai expertilor angajati. Se mai pune la dispozitie si o introducere la serviciile electronice oferite de ISO/CS.

Cursul este potrivit si pentru personalul organismelor membre ISO si al membrilor corespondenti ISO, ca si pentru organizatiile delegate de acestia de mai sus pentru a coordona pozitiile nationale si pentru a vota; de asemenea, pentru instructori si pentru cei responsabili de relatiile internationale. In sfarsit, cursul se adreseaza si membrilor delegatiilor nationale ale ISO TC/SC.

Obiective
Cursul isi propune sa dezvolte abilitatile necesare intelegerii:
• Sistemului ISO in general si rolului ISO/CS in special
• Procesului de dezvoltare al unui standard international
• Rolului membrilor ISO in dezvoltarea standardelor
• Rolului indivizilor in dezvoltarea standardelor
• Folosirii instrumentelor de dezvoltare a standardelor ISO

Durata
Trei zile

Nota: Mai multe informatii despre participarea la standardizarea internationala pot fi gasite in publicatiile Joining in – Participating in International Standardization si My ISO job. Publicatiile amintite pot fi descarcate de la adresa: http://www.iso.org/iso/developing_countries