Dezvoltati propriul sistem de management al calitatii (SMC)

 •  Stabiliti un SMC bazat pe procese in organizatia dvs.
 •  Documentati acest SMC bazat pe procese in organizatia dvs.
 •  Implementati acest SMC bazat pe procese in organizatia dvs.
 •  Mentineti acest SMC bazat pe procese in organizatia dvs.
 •  Imbunatatiti acest SMC bazat pe procese in organizatia dvs.

Documentati-va sistemul de management al calitatii

Gestionati documentele SMC.

 • Dezvoltati documente pentru SMC.
 • Asigurati-va ca documentele privind SMC respecta si reflecta ceea ce faceti si modul in care o faceti.

Pregatiti un manual al calitatii.

•  Puneti la punct un manual al calitatii pentru organizatia dvs.

• Mentineti la zi acest manual al calitatii.

Controlati documentele SMC.

 • Controlati documentele SMC din organizatie.
 • Controlati documentele care sunt folosite ca acte privind SMC.

Puneti la punct evidente ale actelor privind SMC.

 • Pregatiti acte privind SMC in organizatia dvs.
 • Puneti la punct o procedura pentru a controla aceste acte.