A. Fiti integri si profesionisti

• Respectati toate cerintele legale aplicabile.
• Nu cedati presiunilor care ar putea fi exercitate si influentelor care ar putea sa va afecteze judecata profesionala.

B. Prezentati rezultate corecte si sincere

• Asigurati-va ca rezultatele de audit sunt prezentate in mod impartial.
• Asigurati-va ca preocuparile importante sunt raportate.

C. Exercitati-va atentia profesionala cuvenita

• Indepliniti-va sarcinile de audit cu grija si sarguinta care se cuvin.
• Luati hotarari bine gandite in toate situatiile.

D. Preocupati-va de confidentialitate

• Preocupati-va de confidentialitate si de securitatea informatiei.
• Manipulati informatiile cu grija si discretia cuvenite.
• Protejati informatiile care sunt sensibile sau confidentiale.

E. Fiti independenti si impartiali

• Fiti independenti fata de activitatile care sunt auditate.
• Fiti impartiali si intotdeauna fiti lipsiti de preferinte.

F. Folositi o abordare bazata pe dovezi

• Folositi o abordare bazata pe dovezi pentru a ajunge la concluzii de audit fiabile si reproducibile.