Firma care doreste sa implementeze ISO 9001 trebuie sa identifice si sa asigure disponibilitatea mijloacelor pentru crearea, operarea continua si cresterea neincetata a eficientei sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 si pentru imbunatatirea gradului de satisfactie al consumatorilor.

Sunt definite diverse resurse pentru a fi alocate si se recomanda managementului de varf sa asigure resursele necesare pentru a se putea atinge tintele strategice si pentru a se indeplini obiectivele predefinite. Se prezinta o lista a resurselor posibile si consideratii pentru imbunatatirea performantei organizationale.

Se solicita firmei ca managementul sa formalizeze procesul de planificare al resurselor pentru a asigura alocarea oportuna a acestora.

Intrebari utile pentru auditul intern ISO 9001/2015

• Organizatia a identificat si alocat resursele necesare pentru implementarea proceselor din cadrul sistemului de management al calitatii ?
• Societatea a identificat si alocat resursele necesare pentru a imbunatati procesele sistemului de management al calitatii?
• Firma a identificat si alocat resursele necesare pentru a aborda aspectele legate de satisfactia consumatorilor?
• Resursele sunt alocate la momentul oportun?

Rezumatul activitatilor de management legate de asigurarea resurselor

• Conducerea superioara trebuie sa asigure resurse adecvate pentru a implementa sistemul de management al calitatii si pentru a-si atinge obiectivele
• Conducerea superioara trebuie sa coordoneze persoanele care au responsabilitate si/sau autoritate in cadrul sistemului de management al calitatii si al altor operatiuni organizationale conexe astfel incat acestea sa furnize suficiente elemente de intrare care sa fie utilizate in analize efectuate de management cu privire la sistemul de management al calitatii; mai mult, trebuie urmarita frecventa acestor elemente de intrare, procesele si formele in care elementele de intrare urmeaza a fi furnizate.
• Managementul superior trebuie sa ia in considerare cantitatea elementelor de intrare care urmeaza a fi analizate in vederea alocarii unui intervel de timp adecvat, astfel incat analizele sa poata fi evaluate; este important, de asemenea, si timpul alocat pentru o analiza initiala a elementelor de intrare, inaintea sedintei.
• Conducerea superioara trebuie sa abordeze evaluarea elementelor de intrare tinand cont de continutul politicii si obiectivelor de calitate precum si de indicatorii legati de evaluarea performantei afacerii.

Referitor la resurse, acestea se concretizeaza in:

– Resurse umane
– Infrastructura
– Mediul de lucru
– Informatia
– Furnizaorii si partenerii de afaceri
– Resursele naturale si financiare

Rezumatul actiunilor legate de asigurarea resurselor

– Determinarea si furnizarea de resurse necesare pentru
– Implementarea si mentinerea continuitatii sistemului de management al calitatii
– Imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii
– Cresterea gradului de satisfactie al consumatorilor prin indeplinirea cerintelor acestora